مشارکت موثر ترکیه در رزمایش «نسیم 2019» ناتوبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها