ویدیو / فرهنگی و هنری
مسجد تاریخی بدون میخ در ترکیه
«مسجد روستای اردو» در استان سامسون ترکیه که در زمره مساجد چوبی بدون میخ کشور به شمار رفته و از قدمت 650 ساله برخوردار است، پس از مرمت و بازسازی بار دیگر پذیرای نمازگزاران و دوستداران معماری و هنر شد.
30.11.2018