مردم سراسر ترکیه با حضور در بالکن‌های منازل خود 19 مه یادروز آتاترک، عید جوانان و ورزش را جشن گرفتندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها