مراسم کاشت نهال در چارچوب کمپین "11 میلیون درخت؛ امروز نهال، فردا اکسیژن" در 81 استان ترکیه برگزار شدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها