ویدیو / جهان
مداخله پلیس بلژیک به تظاهرات مردم در بروکسل
پلیس بلژیک در تظاهرات معترضان راست‌گرای افراطی و مخالفان مهاجرت در محل مقر ساختمانهای اتحادیه اروپا در بروکسل با گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش مداخله کرد.
16.12.2018