قربانی رئيس جمهور تركيه تقديم مردم افغانستان شدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها