ویدیو / ترکیه
صادرات عسل ترکیه 7 درصد افزایش یافت
انجمن صادرکنندگان منطقه شرق دریای سیاه ترکیه اعلام کرد سال گذشته صادرات عسل کشور با 7 درصد افزایش، به 6357 تن رسید.
22.01.2019