شهروندان استانبول با کشتی ها برای حمایت از اردوغان به میدان ینی‌کاپی می روندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها