سپنتا: استراتژی ترامپ در افغانستان ناکام بوده استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها