سرگذشت یک معلول سوری در زندان‌های رژیم اسدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها