08.05.2021

زخمی شدن سه خبرنگار آناتولی توسط پلیس اسرائیلبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها