ویدیو / ترکیه
رقص سارها در آسمان کرکلارائلی ترکیه
هزاران سار‌، صبح امروز بر فراز استان کرکلارائلی ترکیه به‌صورت دست‌جمعی پرواز و مناظر زیبایی را ایجاد کردند.
10.02.2019