04.05.2021

رزمایش آذربایجان با پهپادهای مسلح ساخت ترکیهبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها