08.06.2021

رئیس جمهور فرانسه سیلی خوردبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها