28.04.2022

دریاچه ساوه در استان مثنی عراق به دلیل تغییرات آب و هوایی و سیاست های زیانبار کشاورزی در حال خشک شدن است

دریاچه ساوه در استان مثنی عراق به دلیل تغییرات آب و هوایی و سیاست های زیانبار کشاورزی در حال خشک شدن است.برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها