توزیع آش عاشوره به وصیت معمار سنان در قلب استانبول



برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها