ویدیو / جهان
تظاهرات حامیان و مخالفان پیمان جهانی مهاجرت در بروکسل
گروه های حامی و مخالف پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل متحد در مقر ساختمان های اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات برپا کردند.
16.12.2018