"تشکیل کمیته قانونی اساسی سوریه به مرحله نهایی رسیده است"برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها