ویدیو / اجتماعی
ترکیه 207 باب مدرسه را در عفرین بازسازی و تجهیز کرد
مسئول اداره آموزش و پرورش عفرین از تعمیر 207 مدرسه این شهرستان و تحصیل 45 هزار کودک سوری در این مراکز کمک ترکیه خبر داد.
14.11.2018