ترکیه حق خود را هم در دریاهای اژه و مدیترانه و هم در دریای سیاه خواهد گرفت



برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها