تبادل توریست بین ترکیه و هند 80 درصد افزایش یافتبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها