28.07.2022

تامین برق یک میلیون افغان توسط نیروگاه برق آبی ساخته شده توسط ترکیه

یک شرکت تُرک با ساخت نیروگاه برق آبی بر روی بند کاجکی افغانستان نیاز برق بیش از یک میلیون نفر را تامین می‌کند.برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها