ویدیو / ورزشی
برگزاری نهمین دوره مسابقات بین المللی شنای آکوامستردر استان موغله ترکیه
نهمین دوره مسابقات بین المللی شنای آکوامستر با شرکت 134 شناگر در استان موغله ترکیه برگزار شد.
29.09.2018