16.11.2019

اعتراضات گسترده مردم ایران به افزایش قیمت بنزینبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها