ارسال هواپیما برای بازگرداندن یک شهروند بیمار از سوئد به ترکیهبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها