اردوغان: یک نفر را از بین داوطلبان انتخاب کرده و به فضا می‌فرستیمبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها