اردوغان: کسانی که به ما قول دادند ی.پ.گ/پ.ی.د، داعش، پ.ک.ک ظرف 120 ساعت از این منطقه خارج خواهند شد، هنوز آن را عملی نکرده‌اندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها