اردوغان: مقابله با کرونا، مستلزم همکاری جهانی استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها