28.10.2020

اردوغان: غرب به‌دنبال آغاز دوباره جنگ‌های صلیبی است



برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها