اردوغان: ترکیه مرحله سازندگی را سپری کرده و وارد دوره اقتدار شده استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها