اردوغان: ترکیه با تمام توان خود در کنار کشور دوست و برادر آذربایجان خواهد بودبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها