29.11.2019

اردوغان: برخی به دنبال ایجاد نفاق میان شیعه و سنی‌ هستندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها