ادامه حمله خمپاره‌ای تروریست های ی.پ.گ/پ.ک.ک به ماردین ترکیهبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها