آکار: هدف ما در سوریه تامین امنیت مرزها و مردم کشورمان استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها