آموزش 168 پلیس‌‌ زن افغان در سیواس ترکیه ادامه داردبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها