23.11.2019

آغاز عملیات ضد تروریستی «کران-7» در استان تونجلی ترکیهبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها