«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

«گرند کانیون» آناتولی از جاذبه‌های گردشگری مالاتیای ترکیه Fotoğraf: Emrah Gökmen

دره «لونت» در شهرستان آکچاداغ مالاتیای ترکیه که صخره‌های آن 65 میلیون سال قبل شکل گرفته است، به عنوان «گرند کانیون» آناتولی از تفرجگاه‌های طبیعی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. ( Emrah Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها