یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

Fotoğraf: Emin Yoğurtcuoğlu

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

Fotoğraf: Emin Yoğurtcuoğlu

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

Fotoğraf: Emin Yoğurtcuoğlu

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

Fotoğraf: Emin Yoğurtcuoğlu

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

Fotoğraf: Emin Yoğurtcuoğlu

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

Fotoğraf: Emin Yoğurtcuoğlu

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

یک گونه پروانه‌ از عصر یخبندان در ترکیه به تصویر کشیده شد

Fotoğraf: Emin Yoğurtcuoğlu

پروانه‌ای که سال 1970 برای نخستین بار در ارتفاع 4000 متر آغری ترکیه کشف شده بود پس از گذشت 50 سال بار دیگر به تصویر کشیده شد. این نوع پروانه از بقایای عصر یخبندان نیز محسوب می‌شود. پروانه مذکور در فهرست حشرات در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد. ( Emin Yoğurtcuoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها