گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است Fotoğraf: Behçet Alkan

شهرک صخره‌ای گورمه واقع در قلب کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه که با دودکش‌های «پری»، دره‌ها، شهرهای زیرزمینی و صومعه‌های سنگی از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها