کودک افغان بینایی خود را در ترکیه بازیافت

کودک افغان بینایی خود را در ترکیه بازیافت

زهره احمدی کودک 7 ساله اهل افغانستان مبتلا به بیماری چشمی که از سه سال پیش به همراه خانواده اش به نوشهیر آمده، با حمایت وزارت بهداشت ترکیه، پیوند قرنیه انجام داده و سلامتی خود را بازیافت. زهره که یک خواهر دوقلو نیز دارد در یک سالگی به دلیل بیماری، بینایی خود را از دست داد. خانواده آنان به دلیل نبود امکانات درمانی در کشورشان ابتدا به ایران و سپس به ترکیه پناه آوردند. ( Alpaslan Körükcü - خبرگزاری آناتولی )

کودک افغان بینایی خود را در ترکیه بازیافت Fotoğraf: Alpaslan Körükcü

زهره احمدی کودک 7 ساله اهل افغانستان مبتلا به بیماری چشمی که از سه سال پیش به همراه خانواده اش به نوشهیر آمده، با حمایت وزارت بهداشت ترکیه، پیوند قرنیه انجام داده و سلامتی خود را بازیافت. زهره که یک خواهر دوقلو نیز دارد در یک سالگی به دلیل بیماری، بینایی خود را از دست داد. خانواده آنان به دلیل نبود امکانات درمانی در کشورشان ابتدا به ایران و سپس به ترکیه پناه آوردند. ( Alpaslan Körükcü - خبرگزاری آناتولی )

کودک افغان بینایی خود را در ترکیه بازیافت Fotoğraf: Alpaslan Körükcü

زهره احمدی کودک 7 ساله اهل افغانستان مبتلا به بیماری چشمی که از سه سال پیش به همراه خانواده اش به نوشهیر آمده، با حمایت وزارت بهداشت ترکیه، پیوند قرنیه انجام داده و سلامتی خود را بازیافت. زهره که یک خواهر دوقلو نیز دارد در یک سالگی به دلیل بیماری، بینایی خود را از دست داد. خانواده آنان به دلیل نبود امکانات درمانی در کشورشان ابتدا به ایران و سپس به ترکیه پناه آوردند. ( Alpaslan Körükcü - خبرگزاری آناتولی )

کودک افغان بینایی خود را در ترکیه بازیافت Fotoğraf: Alpaslan Körükcü

زهره احمدی کودک 7 ساله اهل افغانستان مبتلا به بیماری چشمی که از سه سال پیش به همراه خانواده اش به نوشهیر آمده، با حمایت وزارت بهداشت ترکیه، پیوند قرنیه انجام داده و سلامتی خود را بازیافت. زهره که یک خواهر دوقلو نیز دارد در یک سالگی به دلیل بیماری، بینایی خود را از دست داد. خانواده آنان به دلیل نبود امکانات درمانی در کشورشان ابتدا به ایران و سپس به ترکیه پناه آوردند. ( Alpaslan Körükcü - خبرگزاری آناتولی )

کودک افغان بینایی خود را در ترکیه بازیافت Fotoğraf: Alpaslan Körükcü

زهره احمدی کودک 7 ساله اهل افغانستان مبتلا به بیماری چشمی که از سه سال پیش به همراه خانواده اش به نوشهیر آمده، با حمایت وزارت بهداشت ترکیه، پیوند قرنیه انجام داده و سلامتی خود را بازیافت. زهره که یک خواهر دوقلو نیز دارد در یک سالگی به دلیل بیماری، بینایی خود را از دست داد. خانواده آنان به دلیل نبود امکانات درمانی در کشورشان ابتدا به ایران و سپس به ترکیه پناه آوردند. ( Alpaslan Körükcü - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها