کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

کمک گروه «وفا» به سالمندان در روزهای قرنطینه Fotoğraf: Abdullah Söylemez

اعضای گروه حمایت اجتماعی «وفا» در استان آغری ترکیه به سالمندانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به رعایت مقررات فرنطینه و ماندن در خانه هستند، کمک می‌کنند. این گروه با هماهنگی استانداری آغری و با حضور کارمندان ادرات بهداشت، شهرداری، ژاندارمری، پلیس، هلال احمر و برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است. ( Abdullah Söylemez - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها