کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان

کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان

سازمان هلال احمر ترکیه در طول ماه رمضان میان 150 خانواده‌ نیازمند در خارطوم بسته‌‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان
Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

سازمان هلال احمر ترکیه در طول ماه رمضان میان 150 خانواده‌ نیازمند در خارطوم بسته‌‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان
Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

سازمان هلال احمر ترکیه در طول ماه رمضان میان 150 خانواده‌ نیازمند در خارطوم بسته‌‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان
Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

سازمان هلال احمر ترکیه در طول ماه رمضان میان 150 خانواده‌ نیازمند در خارطوم بسته‌‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان
Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

سازمان هلال احمر ترکیه در طول ماه رمضان میان 150 خانواده‌ نیازمند در خارطوم بسته‌‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان
Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

سازمان هلال احمر ترکیه در طول ماه رمضان میان 150 خانواده‌ نیازمند در خارطوم بسته‌‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های هلال احمر ترکیه به نیازمندان سودان در طول ماه رمضان
Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

سازمان هلال احمر ترکیه در طول ماه رمضان میان 150 خانواده‌ نیازمند در خارطوم بسته‌‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها