کمک‌های تیکای ترکیه به نیازمندان فلسطینی در طول ماه رمضان

کمک‌های تیکای ترکیه به نیازمندان فلسطینی در طول ماه رمضان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در طول ماه رمضان میان 14 هزار و 500 خانواده فلسطینی بسته‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های تیکای ترکیه به نیازمندان فلسطینی در طول ماه رمضان Fotoğraf: Issam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در طول ماه رمضان میان 14 هزار و 500 خانواده فلسطینی بسته‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های تیکای ترکیه به نیازمندان فلسطینی در طول ماه رمضان Fotoğraf: Issam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در طول ماه رمضان میان 14 هزار و 500 خانواده فلسطینی بسته‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های تیکای ترکیه به نیازمندان فلسطینی در طول ماه رمضان Fotoğraf: Issam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در طول ماه رمضان میان 14 هزار و 500 خانواده فلسطینی بسته‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های تیکای ترکیه به نیازمندان فلسطینی در طول ماه رمضان Fotoğraf: Issam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در طول ماه رمضان میان 14 هزار و 500 خانواده فلسطینی بسته‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های تیکای ترکیه به نیازمندان فلسطینی در طول ماه رمضان Fotoğraf: Issam Rimawi

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در طول ماه رمضان میان 14 هزار و 500 خانواده فلسطینی بسته‌های مواد غذایی توزیع می‌کند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها