کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های نیازمند ازبکستان

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های نیازمند ازبکستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در ماه رمضان میان خانواده های نیازمند ازبکستان مواد غذایی توزیع کرد. ( Bahtiyar Abdülkerimov - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های نیازمند ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در ماه رمضان میان خانواده های نیازمند ازبکستان مواد غذایی توزیع کرد. ( Bahtiyar Abdülkerimov - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های نیازمند ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در ماه رمضان میان خانواده های نیازمند ازبکستان مواد غذایی توزیع کرد. ( Bahtiyar Abdülkerimov - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های نیازمند ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در ماه رمضان میان خانواده های نیازمند ازبکستان مواد غذایی توزیع کرد. ( Bahtiyar Abdülkerimov - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های نیازمند ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در ماه رمضان میان خانواده های نیازمند ازبکستان مواد غذایی توزیع کرد. ( Bahtiyar Abdülkerimov - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های نیازمند ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در ماه رمضان میان خانواده های نیازمند ازبکستان مواد غذایی توزیع کرد. ( Bahtiyar Abdülkerimov - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها