کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان
Fotoğraf: Mahmut Geldi

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان
Fotoğraf: Mahmut Geldi

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان
Fotoğraf: Mahmut Geldi

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان
Fotoğraf: Mahmut Geldi

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان
Fotoğraf: Mahmut Geldi

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان
Fotoğraf: Mahmut Geldi

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های فلسطینی در لبنان
Fotoğraf: Mahmut Geldi

نهادهای بشردوستانه ترکیه میان 1800 خانواده نیازمند فلسطینی در لبنان٬ بسته‌‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Mahmut Geldi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها