کمک مردم شرناق ترکیه به آوارگان سوری در ادلب

کمک مردم شرناق ترکیه به آوارگان سوری در ادلب

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در استان شرناق ترکیه سه دستگاه کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را برای آوارگان سوری در ادلب اعزام کردند. ( Berat Baştuğ - خبرگزاری آناتولی )

کمک مردم شرناق ترکیه به آوارگان سوری در ادلب Fotoğraf: Berat Baştuğ

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در استان شرناق ترکیه سه دستگاه کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را برای آوارگان سوری در ادلب اعزام کردند. ( Berat Baştuğ - خبرگزاری آناتولی )

کمک مردم شرناق ترکیه به آوارگان سوری در ادلب Fotoğraf: Berat Baştuğ

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در استان شرناق ترکیه سه دستگاه کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را برای آوارگان سوری در ادلب اعزام کردند. ( Berat Baştuğ - خبرگزاری آناتولی )

کمک مردم شرناق ترکیه به آوارگان سوری در ادلب Fotoğraf: Berat Baştuğ

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در استان شرناق ترکیه سه دستگاه کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را برای آوارگان سوری در ادلب اعزام کردند. ( Berat Baştuğ - خبرگزاری آناتولی )

کمک مردم شرناق ترکیه به آوارگان سوری در ادلب Fotoğraf: Berat Baştuğ

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در استان شرناق ترکیه سه دستگاه کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را برای آوارگان سوری در ادلب اعزام کردند. ( Berat Baştuğ - خبرگزاری آناتولی )

کمک مردم شرناق ترکیه به آوارگان سوری در ادلب Fotoğraf: Berat Baştuğ

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در استان شرناق ترکیه سه دستگاه کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را برای آوارگان سوری در ادلب اعزام کردند. ( Berat Baştuğ - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها