کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌ زمستانی هلال احمر ترکیه به مردم حلبچه عراق
Fotoğraf: Feriq Fereç

سازمان هلال احمر ترکیه میان 100 خانواده نیازمند در شهر حلبچه عراق وسایل گرمایشی، لباس گرم و پتو توزیع کرد. ( Feriq Fereç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها