کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

کرونا در ایران؛ شمار قربانیان از 25 هزار نفر گذشت Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 175 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 25 هزار و 15 نفر رسید. مجموع بیماران ویروس کووید-19 در این کشور به 436 هزار و 319 نفر رسید. شهروندان تهران جهت مقابله با این بیماری در خیابان‌ها٬ میادین شهر و اماکن عمومی علاوه بر ماسک از شیلد محافظ صورت نیز استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها