کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به رنگ پرچم ترکیه نورپردازی شد

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به رنگ پرچم ترکیه نورپردازی شد

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به عنوان یکی از سمبول های ملی بوسنی و هرزگوین به شمار می‌رود، به ‌مناسبت نود و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به رنگ پرچم کشور نورپردازی شد. ( Nihad Ibrahimkadic - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به رنگ پرچم ترکیه نورپردازی شد Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به عنوان یکی از سمبول های ملی بوسنی و هرزگوین به شمار می‌رود، به ‌مناسبت نود و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به رنگ پرچم کشور نورپردازی شد. ( Nihad Ibrahimkadic - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به رنگ پرچم ترکیه نورپردازی شد Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به عنوان یکی از سمبول های ملی بوسنی و هرزگوین به شمار می‌رود، به ‌مناسبت نود و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به رنگ پرچم کشور نورپردازی شد. ( Nihad Ibrahimkadic - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به رنگ پرچم ترکیه نورپردازی شد Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به عنوان یکی از سمبول های ملی بوسنی و هرزگوین به شمار می‌رود، به ‌مناسبت نود و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به رنگ پرچم کشور نورپردازی شد. ( Nihad Ibrahimkadic - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به رنگ پرچم ترکیه نورپردازی شد Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به عنوان یکی از سمبول های ملی بوسنی و هرزگوین به شمار می‌رود، به ‌مناسبت نود و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به رنگ پرچم کشور نورپردازی شد. ( Nihad Ibrahimkadic - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به رنگ پرچم ترکیه نورپردازی شد Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic

کتابخانه ویژجنیکا در سارایوو به عنوان یکی از سمبول های ملی بوسنی و هرزگوین به شمار می‌رود، به ‌مناسبت نود و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به رنگ پرچم کشور نورپردازی شد. ( Nihad Ibrahimkadic - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها