چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

چهره جدید ازمیر ترکیه پس از بارش برف
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

در ادامه بارش برف در سراسر ترکیه ارتفاعات استان ازمیر نیز سفیدپوش و زیبایی این منطقه دوچندان شده است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها